ดาวน์โหลด

Software Download

SandyPlutoManager                 Download 
SandyLedshowTW2015           Download
SandyNovaLCT-Pluto              Download
SandyHDPlayer.3.1.13.0          Download
SandyPowerLed                       Download
SandyHD2014_V2.0.88           Download
SandyLedArt                            Download
SandyLEDStudio10                 Download
SandyLEDSHOWT9                Download
SandyLEDVISION                  Download
Sandy รวงข้าว v2.82c               Download
SandyLedshowYQ2015           Download
SandyLed MPlayer(V1.1.8)     Download

SandyHD2016_V6.4.5          Download

คู่มือการใช้งาน

ตั้งค่า Power Option สำหรับแสดงผล LED     Download 
คู่มือ SandyPowerLED                                    Download
คู่มือ Sandy Plutomanager                               Download
คู่มือ SandyLEDShowTW2015                       Download
คู่มือติดตั้ง SandyNova pluto                           Download
คู่มือติดตั้ง Sandy LED Studio 10                    Download
คู่มือติดตั้งและวิธีการใช้รวงเข้า                        Download

 

Visitors: 74,781