ไฟเม็ด LED

ไฟเม็ด LED 

หลอดไฟ F5

สีแดง สีขาวสว่าง Offwhite สีขาว
 สีเหลือง  สีแดง

หลอดไฟ F10

 สีเขียว  สีแดง  สีขาว  สีเขียว
       
 สีเหลือง สีนั้าเงิน  EPISTAR   

หลอดไฟ546

สีนํ้าเงิน สีขาว สีเขียว สีแดง

หลอดไฟ F3

       
   
Visitors: 123,983